Job-karriereafklaring

Karrieremodellen™ er et værktøj, der finder frem til den personlige karriereprofil og det bedste match med en organisationskultur. Det bliver nemmere at tilrettelægge målrettede karriere- og kompetenceforløb, når man kender sine præferencer og motiver i arbejdslivet. Værktøjet er ideelt til rekruttering, udvikling af medarbejdere/talenter, outplacement og til mennesker i forandring. Et godt match forbedrer trivsel, effektivitet og mindsker sygefravær.

 

Hvordan gør vi?

Vi anvender spørgeskema fra Decision Dynamics Karrieremodel™- Individniveau i samarbejde med Center for Ledelse (1) og gennemfører målrettede samtaler om karriereudvikling, opgaveløsning, karriereveje og organisationskultur. 

 

Hvad er karriere?

Ekspertkarriere eller lederkarriere er langt fra de eneste karriereveje, der findes. Der er grundlæggende fire karrieremønstre: Ekspert, Lineært, Udvidende og Episodisk. Vi afklarer personens forestilling om, hvad en god karriere er samt hvilken karrieretype og organisationskultur, der motiverer personen. Testen måler tre ting:

 • Retning – hvordan personen rationelt ser sin karriere
 • Motiver – hvilken karriere personen trives bedst med og engageres af
 • Organisationskultur – hvordan retning og motiver matcher den pågældende kultur.

 

Kig med i en samtale med Karrieremodellen™:

Emil er ingeniør i en stor landsdækkende virksomhed. Profilen af karrieren afdækker, at Emil har Eksperten både som sin højeste retning og sit højeste motiv. Altså god overensstemmelse mellem måden Emil rationelt ser sin karriere, og det han trives bedst med. Det kommer dog bag på Emil, at hans næsthøjeste motiv er det Episodiske. Altså at noget som forandring, uafhængighed og netværk skulle drive ham. Jeg spørger: ”Er det sådan, at du i virkeligheden udnytter dette potentiale i kontakten med dine mange forskellige samarbejdspartnere i landsdækkende sammenhænge?”. Emil bekræfter, og det er lidt af en øjenåbner for ham at få sat ord på alt det, der også driver ham i det landsdækkende samarbejde. En erkendelse, som testen gør mulig. Emil er på nuværende tidspunkt ganske tilfreds med sit job, hvilket profilen af organisationskulturen viser. Emil går fra samtalen med ord på sine ”ikke-erkendte” motiver og en styrket fornemmelse af sig selv, som han vil bruge i sit karriereforløb.

 

Hvad er værdien af job-karriereafklaring?

Når medarbejderens karriereprofil matcher organisationens kulturprofil bliver det nemmere for leder og medarbejder at tilrettelægge et målrettet karriereforløb, der balancerer. Effekterne bliver bedre trivsel, større effektivitet og lavere sygefravær. Tidligere fagchef Mette Babitzkow Boje, Center for Ledelse siger:

”Hvad er det, det driver os i vores karriere, og hvordan kan den enkelte leder afdække og imødekomme disse motiver? Det er afgørende for en virksomhed at have kendskab til medarbejdernes indre ønsker om karriereudvikling og sammenholde dem med virksomhedens behov både på kort og på lang sigt”.

 

Hvornår er der behov for job-karriereafklaring? 

 • Før, under eller efter udviklingssamtaler - forbedrer samtale og handleplan 
 • Rekruttering – finder rette medarbejder
 • Individuel karriere- og talentudvikling – giver målrettet karriereforløb
 • Ledelsesudvikling – styrker nuværende og fremtidige ledere 
 • Personlig udvikling – giver selvindsigt og personlig styrke
 • Teamudvikling – identificerer forskelligheder og effektivitet
 • Forandringsprocesser – motiverer, håndterer eventuel modstand
 • 50 + karrieregenopdagelse – afklarer, (gen)opdager kompetencer
 • Outplacement – giver god vej videre
 • "Belønning" af frivillige.

Job-karriereafklaring retter sig mod ledere, medarbejdere, 50+, praktikanter, studerende og frivillige.


(1) Karrieremodellen tilhører Decisions Dynamics, der er førende i metoder og værktøjer til strategisk udvikling af menneskelige ressourcer, som belyser og forstærker samspillet mellem mennesker og organisationer. Modellen er videnskabeligt funderet og hviler på mere end 40 års løbende forskning og anvendelse i praksis i en lang række organisationer. Modellen er allerede brugt til at profilafdække og udvikle mere end en million ansatte i hele verden.