Uddannelsesråd

Er konkret, erfaringsbaseret rådgivning til ledere, medarbejdere og jobsøgende. 

Find nye muligheder for efteruddannelse og læring i og uden for organisationen. 

Find sikker vej gennem uddannelses-

junglen, refusionsordninger og vikardækning med tilskud. 

Aflaster lederen og giver sund uddannelsesøkonomi.

 

 

Hvornår er der behov for rådgivning?

  • Når der skal "mere liv" i kompetencestrategien
  • Når der skal udvikles interne eller eksterne læringsløsninger
  • Når der skal være større effekt af medarbejderuddannelse
  • Når der skal findes vej gennem ”uddannelsesjunglen”(med og uden ECTS)
  • Når samarbejdet med eksterne udbydere skal kvalitetssikres
  • Når der er brug for at kende til refusionsordninger (VEU, SVU) og fondsmidler
  • Når der er brug for at kende til vikarordninger med tilskud i samarbejde med Jobcenter (Uddannelses- og Jobrotation).

 

Flere gode grunde til at spørge Susan Eklund Consult:

Har mange års erfaringer med strategisk, taktisk og operationel kompetenceudvikling 

Har bredt kendskab til uddannelsessystemet for voksne, FVU, GVU, AMU, Akademi, Diplom, Master samt ECTS-point

Har udviklet interne læringsløsninger - sidemandsoplæring, videndeling m.m.

Har arrangeret kompetenceudvikling for både specialarbejdere, erhvervsuddannede og akademikere

Har iværksat ordblinde- og sprogindsatser for kortuddannede

Har evalueret og bistået med uddannelses- og jobrotation med vikardækning og refusion (VEU, SVU).

 

 

 

 

­